LeddarTech กระตุ้นธุรกิจด้วยการกู้ยืมระยะสั้นเป้นจำนวน 23.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การจัดหาเงินทุนล่าสุดเพื่อกระตุ้นการเติบโตและความพยายามในการพัฒนาโซลูชันที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมาจากแพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR สำหรับรถยนต์ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตในชั้นที่ 1 QUEBEC CITY, Dec. 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ปรับตัวและปรับขนาดได้ง่าย แพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR สำหรับรถยนต์ ประกาศปิดการกู้ยืมระยะสั้นที่ 23.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (31.4 ล้านดอลลาร์แคนาดา) กองทุนเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการในส่วนเพิ่มเติมของการวิจัยและพัฒนาเพื่อกระตุ้นการแนะนำแพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR…