AgroSavfe ได้แต่งตั้ง Patrice Sellès ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้นำ

Patrice พร้อมนำประสบการณ์ความเป็นผู้นำมากกว่า 20 ปีในด้านของการป้องกันอาหารและพืชมาใช้ Luc Maertens ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้นำของ AgroSavfe เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่รวดเร็วของบริษัท เกนต์, เบลเยี่ยม, July 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — AgroSavfe NV บริษัท AgTech ที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังพัฒนาไบโอคอนโทรลรุ่นต่อไปของ AGROBODY™…