Swift Navigation และ KDDI ประกาศความร่วมมือเพื่อต่อยอดจากการขยายการระบุตำแหน่งที่แม่นยำทั่วโลก

ซานฟรานซิสโก, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Swift Navigation บริษัทเทคโนโลยีในซานฟรานซิสโกกำลังสร้างนิยามใหม่ของ GNSS (ระบบนำทางด้วยดาวเทียมทั่วโลก) และเทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่แม่นยำสำหรับยานพาหนะอัตโนมัติ ยานยนต์ แอปพลิเคชันมือถือและตลาดมวลชน วันนี้ได้ประกาศความร่วมมือกับ KDDI Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในโตเกียว KDDI เป็นบริษัทโทรคมนาคมแนวหน้าระหว่างประเทศในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้บริการเครือข่ายที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูง ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของลูกค้าทั่วโลก ความร่วมมือนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการนำเทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่แม่นยำของ Swift ไปสู่ตลาดญี่ปุ่น และเพิ่ม…