NetSfere และ Deutsche Telekom ร่วมมือกันเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งข้อความผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้พนักงานของ St. Augustinus Group ปในเยอรมนีสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

บริษัทใช้งานแพลตฟอร์มรับส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสซึ่งได้มาตรฐาน HIPAA/GDPR เพื่อหยุดการใช้งานแอปรับส่งข้อความระดับผู้บริโภคทั่วไป และช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชิคาโก, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — NetSfere ผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกด้านระบบรับส่งข้อความและระบบเคลื่อนที่แห่งอนาคตซึ่งปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในวันนี้ได้แถลงข่าวความร่วมมือกับ Deutsche Telekom หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมบูรณาการชั้นนำของโลก เพื่อนำแพลตฟอร์มรับส่งข้อความผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยของ NetSfere มาใช้ในโรงพยาบาลทุกแห่งของ St. Augustinus กลุ่มบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำของเยอรมัน เครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจนั้นให้ประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างพนักงานอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม…