LeddarTech มอบตัวอย่างการผลิตสำหรับวงจรรวมเดี่ยว LeddarCore LCA2 สำหรับตลาด LiDAR ของรถยนต์แบบผลิตจำนวนมาก

ตัวอย่างการผลิต LeddarCore LCA2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานและความคมชัดของ LiDAR ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วย SoC และซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน นครควิเบก, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการมอบแพลตฟอร์ม LiDAR สำหรับรถยนต์และยานพาหนะที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้ ได้ประกาศว่าตัวอย่างการผลิตของวงจรรวมเดี่ยว (SoC) LeddarCore LCA2 ซึ่งให้ประสิทธิภาพการทำงานและความคมชัดของ LiDAR ที่ดียิ่งขึ้น…