IDEAL INDUSTRIES, INC. ซื้อกิจการด้านไฟฟ้าแสงสว่างเชิงพาณิชย์และระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะของ Cree

การซื้อครั้งนี้ทำให้ IDEAL กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการพาณิชย์และการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย SYCAMORE, Ill., March 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — IDEAL INDUSTRIES, INC. ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อกิจการของ Cree Lighting ซึ่งรวมถึงธุรกิจติดตั้งหลอดไฟ LED, โคมไฟและโซลูชันควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และเพื่อการบริโภคของ Cree, Inc. (CREE…