Crown Bioscience ประกาศเปิดตัวโมเดลโรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ (NASH) แบบเลื่อนแบบพรีคลินิกใหม่สี่แบบในการพัฒนา

– ยืนยันความมุ่งมั่นในการค้นพบยาของโรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ (NASH) – ซานดิเอโก, June 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Crown Bioscience บริษัทผู้ให้บริการการคิดค้นและพัฒนายาระดับโลกที่ให้บริการแพลตฟอร์มแบบเลื่อนเพื่อพัฒนาการวิจัยด้านมะเร็งวิทยา การติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเมตาบอลิกได้ประกาศเปิดตัวโมเดลโรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ (NASH) แบบเลื่อนแบบพรีคลินิกใหม่สี่แบบที่กำลังพัฒนา NASH คือโรคตับเสื่อมซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรมากถึง 12% ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกและหากไม่ได้รับการรักษาคาดว่าจะเป็นสาเหตุหลักของการปลูกถ่ายตับในปี 2020 ปัจจุบันยังไม่มียาที่ได้รับอนุมัติให้รักษาโรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ…