HTEC Group เข้าซื้อกิจการของ Momentum Design Lab – HTEC ผนวกรวมสตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของซิลิคอนแวลลีย์เข้ากับความสามารถด้านวิศวกรรมระดับแนวหน้า ซึ่งผลการควบรวมนี้ทำให้บริษัทมีพนักงานรวมมากกว่า 1,000 คน

ซานฟรานซิสโก , Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — HTEC Group บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเซอร์เบีย ประกาศเรื่องการเข้าซื้อกิจการของ Momentum Design Lab ซึ่งเป็นสตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์ในซิลิคอนแวลลีย์ที่ได้รับรางวัลรับรองความสามารถ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ HTEC ควบคู่ไปกับข้อเสนอด้านวิศวกรรมหลัก ซึ่งหมายถึงต่อไปนี้บริษัทมีพนักงานรวมมากกว่า 1,000 คนทั่วโลก กระจายอยู่ในสำนักงานต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสโลวีเนีย…